Bodembiologie

Goede bodembiologie van groot belang voor plant vitaliteit

Een plant vormt in de volle grond samen met het bodemleven en met minerale delen een bodemecosysteem (de organische kringloop). Men kan stellen dat de wortels van een plant voor veel micro-organismen een uiterst belangrijke weg naar de energie van zonlicht vormen. Door afscheiding van verschillende stoffen is de plant van wezenlijk belang bij het vrijmaken van verschillende voedingselementen voor zichzelf en het aanwezige bodemleven.

 

De laatste jaren is het duidelijk geworden dat planten in symbiose (samenlevingsverband) leven met micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Deze minuscule levensvormen zijn actief op en in de wortelpunten en geven de plant een aantal voordelen:

  1. Opbouw van een beschermende laag rondom de wortelpunten.
  2. Afbraak van organisch materiaal.
  3. Binding van de stikstof uit de lucht in NO3 vorm
  4. Vorming van antibiotica die de plant beschermen tegen schadelijke bodempathogenen.

Bij bomen en heesters wordt meestal gesproken worden over schimmelvorming. Deze groep schimmels wordt aangeduid met “Mycorrhizae”. Mycor = wortel en rhiza = schimmel, kortom schimmels die op de wortel leven. De kostbare truffels bij eiken zijn hier een voorbeeld van.

 

Innogreen biedt u meer dan uitsluitend een organische meststof !

Op het gebied van de organische meststoffen bestaan grote verschillen in kwaliteit tussen de diverse grondstoffen.

Er zijn echter meer redenen om bepaalde grondstoffen niet op te nemen in organische meststofkorrels. Innogreen beperkt zich grondstoffen die nadrukkelijk milieuvriendelijk en veilig zijn.

Innogreen Meststoffen en bodemverbeteraars

onze producten klik hier

Daarnaast levert Innogreen ook meststoffen die Skal en Velt waardig zijn, specifiek voor de biologische land- en tuinbouw. Eén en ander conform richtlijn 9092/91 van de EG. Meer dan zich alleen te beperken tot bepaalde grondstoffen worden er ook nog extra componenten toegevoegd voor stimulering van het bodem-ecosysteem, ter verbetering van het totale resultaat.