Dag van de Openbare Ruimte

De Dag van de Openbare Ruimte is het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer. De afgelopen editie bezochten 5.081 geïnteresseerden de beurs. Innogreen kunt u bezoeken op stand nr. 1.719

 

Expo Houten

Meidoornkade 24

3992 AE Houten

www.expohouten.nl

 

Openingstijden

Woensdag 7 oktober: 10.00u - 18.00u

Donderdag 8 oktober: 10.00u - 17.00u

 

en bezoek aan de Dag van de Openbare Ruimte betekent GRATIS:

             toegang tot de beurs

             toegang tot de lezingen

             koffie, thee en frisdrank

             parkeren

             pendelbus (NS-station Houten <> Expo Houten)

REGISTREER HIER VOOR GRATIS TOEGANG

 

Nuttige natuur

Herken en stimuleer nuttige natuur

Dit boekje is een uitgave van Bloeiend Bedrijf, een samenwerkingsverband van agrarische ondernemers en agrarische natuurverenigingen in heel Nederland. Samen werken zij aan bloeiende akkerranden die nuttige biodiversiteit stimuleren. Door meer op die nuttige natuur te vertrouwen, kan langs zulke akkerranden het gebruik van chemische middelen teruggebracht worden. Nuttige natuur zit overal, en nergens zo duidelijk als in de landbouw.

De foto's in dit boekje zijn dan ook grotendeels genomen in en langs de bloeiende akkerranden die in het kader van Bloeiend Bedrijf zijn aangelegd. Trefwoorden: akkerranden, biodiversiteit, bladluizen, zweefvliegen, onkruid

Hier vind je alle informatie en download link

herken en stimuleer nuttige natuur kl.jpg

Verbod round-up

Laatste nieuws verbod Roundup, glysofaat

De uitkomst (kort) van het tweede kamer debat van 28 mei  klik hier

 

Eerdere berichten:

Het aanstaande verbod op herbicide op verhardingen levert nog veel vragen op. De meest gestelde vraag is wel of de middelen mogen blijven. Er wordt momenteel ruimte geschept voor de toelating van de zogenaamde laag risicomiddelen, zoals Cito Global Herbicide (Biochem/ Innogreen) en  Ultima (Ecostyle). Formeel zijn deze middelen vanaf 1 november 2017 verboden, maar Mansveld geeft aan dat het verbod wordt heroverwogen als de fabrikanten kunnen aantonen dat het risico van deze middelen laag is. Innogreen heeft hiertoe al stappen ondernomen en gaat ervanuit onder deze catagorie in de overgangsregeling te kunnen vallen. Lees meer


08-12-2014

Het voorgenomen verbod van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen per november 2015 wordt uitgesteld naar 2016. Dat heeft staatssecretaris Mansveld in de Tweede Kamer gezegd.

Vorige week donderdag vond in de Tweede Kamer het gewasbeschermingsdebat plaats met staatssecretaris Mansveld van Milieu en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.
Staatssecretaris Mansveld liet weten dat zij het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw, waaronder glyfosaat, wil verbieden door middel van een wijziging in het activiteitenbesluit.

Naar verwachting zal begin 2015 de concept wettekst worden aangeboden aan de Kamer. Een verbod per november 2015 is niet haalbaar, en zal pas in 2016 ingaan. Mansveld liet zij weten dat het voorgenomen verbod van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen per november 2015 dus wordt uitgesteld naar begin 2016.

Op zich lijkt dat een opmerkelijke ontwikkeling, maar feitelijk houdt dat niet meer dat beheerders in de winter van 2015/ 2016 nog steeds roundup mogen toepassen, wat dus niemand zal doen in de winterperiode.


Laagrisicomiddelen

Ook met de invulling van het begrip laag risico middelen wil het blijkbaar nog niet vlotten. Ondanks verzoeken vanuit onder andere het CDA en de PvdA om met duidelijkheid te komen over de invulling van laag-risico middelen, kon staatssecretaris Mansveld deze niet geven. Dit zou zo snel mogelijk gaan gebeuren.


CDA-Kamerlid Jaco Geurts refereerde aan een artikel in Tuin en Landschap 19a (Onkruid op verhardingen) waarin de problematiek rond laagrisicomiddelen wordt geschetst. Mansveld zegde toe hier schriftelijk op te zullen reageren. (bron Tuin en Landschap)

Taxuskever

Taxuskever (gegroefde lapsnuitkever / Otiorhynchus sulcatus)

Hij is zwart, met gele vlekjes op het lichaam  en houdt van humeuze grond. De lengte is 9-11 mm en hij heeft sterk gegroefde dekschilden een bol achterwerk en een verlengde kop. De kever geeft schade aan bladeren, karakteristiek zijn de ronde happen uit de bladrand. De kevers zijn ’s nachts actief en houden zich overdag op in de bodem. Vliegen kunnen ze niet. De larve vormt voor de plant een grotere bedreiging. Verwar deze niet met de engerling! Ze lijken er op maar het verschil zit o.a. in de poten. Deze zijn bij de larve van de taxuskever  afwezig, terwijl engerlingen (larve van o.a. de rozen-, mei- en junikever) 6 poten bezitten en groter zijn. De vrouwtjes leggen de eieren in de lente. Ze eten van de bast van wortels en kunnen wanneer ze in grote getallen aanwezig zijn grote schade veroorzaken. lees meer