Duurzaamste van Nederland

Duurzaamste Hovenier en Tuin van Nederland 2014 zijn bekend!

Het Groenbedrijf uit Deventer werd uitgeroepen tot

Duurzaamste Hovenier van Nederland 2014.

De Duurzaamste Tuin van Nederland 2014’ is de Kobus-tuin in Exloo gemaakt door Gienus Reurink van Snoek Hoveniers.

Lees meer onder  het item nieuws

Een impressie van de tuinen is te zien op facebook.

Inschrijven voor de verkiezing van 2015? download via nieuws het formulier.

 

 

Dag van de sportaccomodatie

Kom ook naar de dag van de sportaccomodatie op 12 maart a.s.

Innogreen vindt u op standnr 2.073 Meer info en gratis registreren leest u hier

info over innogreen  pdf-icon.png

 

Verbod round-up

Het aanstaande verbod op herbicide op verhardingen levert nog veel vragen op. De meest gestelde vraag is wel of de middelen mogen blijven. Er wordt momenteel ruimte geschept voor de toelating van de zogenaamde laag risicomiddelen, zoals Cito Global Herbicide (Biochem/ Innogreen) en  Ultima (Ecostyle). Formeel zijn deze middelen vanaf 1 november 2017 verboden, maar Mansveld geeft aan dat het verbod wordt heroverwogen als de fabrikanten kunnen aantonen dat het risico van deze middelen laag is. Innogreen heeft hiertoe al stappen ondernomen en gaat ervanuit onder deze catagorie in de overgangsregeling te kunnen vallen. Lees meer


Laatste nieuws
08-12-2014

Het voorgenomen verbod van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen per november 2015 wordt uitgesteld naar 2016. Dat heeft staatssecretaris Mansveld in de Tweede Kamer gezegd.

Vorige week donderdag vond in de Tweede Kamer het gewasbeschermingsdebat plaats met staatssecretaris Mansveld van Milieu en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.
Staatssecretaris Mansveld liet weten dat zij het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw, waaronder glyfosaat, wil verbieden door middel van een wijziging in het activiteitenbesluit.

Naar verwachting zal begin 2015 de concept wettekst worden aangeboden aan de Kamer. Een verbod per november 2015 is niet haalbaar, en zal pas in 2016 ingaan. Mansveld liet zij weten dat het voorgenomen verbod van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen per november 2015 dus wordt uitgesteld naar begin 2016.

Op zich lijkt dat een opmerkelijke ontwikkeling, maar feitelijk houdt dat niet meer dat beheerders in de winter van 2015/ 2016 nog steeds roundup mogen toepassen, wat dus niemand zal doen in de winterperiode.


Laagrisicomiddelen

Ook met de invulling van het begrip laag risico middelen wil het blijkbaar nog niet vlotten. Ondanks verzoeken vanuit onder andere het CDA en de PvdA om met duidelijkheid te komen over de invulling van laag-risico middelen, kon staatssecretaris Mansveld deze niet geven. Dit zou zo snel mogelijk gaan gebeuren.


CDA-Kamerlid Jaco Geurts refereerde aan een artikel in Tuin en Landschap 19a (Onkruid op verhardingen) waarin de problematiek rond laagrisicomiddelen wordt geschetst. Mansveld zegde toe hier schriftelijk op te zullen reageren. (bron Tuin en Landschap)

Cursusdagen 2015

Innogreen organiseert ook in 2015 (februari) weer cursusdagen meetellend voor de spuitlicentie en met als thema gezonde bodem; gezonde plant. Dit keer veel aandacht voor praktijk. Het programma en inschrijfformulier vindt u hier

ijsvogel.jpg