Aaltjes tegen veenmollen

Met deze aaltjes (nematoden) bestrijdt u veenmollen. Deze graafinsecten maken gangen in de bodem en eten, naast plantaardig materiaal, larven, emelten en andere bodeminsecten. Ze kunnen zowel vliegen als zwemmen en kunnen zo'n 5 cm groot worden. Ze worden vaak aangetroffen in vochtige weilanden, veengronden en percelen die grenzen aan sloten. Bestrijding van de veenmollen vindt doorgaans plaats van half april t/m juni. Vooral de jonge veenmollen (ze kunnen tot 3 jaar oud worden) zijn goed te bestrijden met aaltjes.


  • plaagbeheersing veenmollen
  • bestrijdt effectief jonge veenmollen
  • beperkt schade
  • periode april - juni


Verpakking:

50 miljoen voor 100 m²


Dosering algemeen advies:

Zie bovenstaand. Niet toepassen bij fel zonlicht en zorgen voor een voldoende vochtige bodem ook na het toepassen.


Terug naar Gewasbescherming en nuttige insecten