Inno_Pand_klein.jpg

 

T:   0183 - 509796

E:   info@innogreen.nl


Een Bodemmonster nemen

Een bodemmonster nemen is niet zo ingewikkeld. Echter, we kijken graag zelf op locatie om een goed beeld van een project of siutatie te krijgen. Een bodemanalyse zegt namelijk lang niet alles. Lichtval, verdichting (structuur), ziekten en plagen of het type beplanting kunnen ook aanleiding zijn voor afnemede groei en slechte ontwikkeling. Toch krijgen we vaak de vraag: Hoe neem ik nou een bodemmonster? We leggen het hieronder graag uit en geven een aantal belangrijke tips.

 

Wat heeft u nodig?

  • een (hand)guts of gutsboor en grondboor voor dieper gelegen lagen
  • een of meer emmers
  • sterke plastic zakken
  • eventueel een zeiltje (wit) waar u een grondboring op kunt leggen

 

Het nemen van een bodemmonster

Als duidelijk is voor welk gewas (planttype) u bemonstert weet u welke diepte u moet aanhouden. Hiervoor gaan we grofweg uit van de volgende diepte(s): gazon: 0 - 20 cm , vaste planten/heesters: 5 - 40 cm , bomen: 10 - 50 cm. Voor het nemen van een grondmonster bij gazons en vaste planten/heesters kunt u met een handguts prima uit de voeten. Voor bomen zult u vaak wat dieper de grond in moeten. Daarvoor gebruikt u de grondboor of een gutsboor. U neemt dan de grond waarin de boom zou moeten wortelen.

 

Eén of meerdere bodemmonsters?

Als u meerdere steken op een perceel neemt en dit samenvoegd spreken we van een mengmonster. Hoe kleiner het perceel waaruit u één monster haalt, hoe betrouwbaarder de uitslag. We adviseren vooral goed te kijken of u duidelijke verschillen ziet in samenstelling en structuur (bijv. zand en klei). Is dat duidelijk het geval, neem dan meerdere monsters. Als de grondslag redelijk eenduidig is kunt u prima met één mengmosnter uit.

 

Hoe bemonsteren?

Het is van belang dat u kruislings op een perceel monsters (steken) neemt en die samenvoegd. Bijvoorbeeld op een gazon is dit makkelijk te doen door over het gehele gazon steken te nemen. Voor beplanting geldt uiteraard hetzelfde. Bij bomen is het van belang de kluit of dikke wortels niet te beschadigen. Boor dus met voldoende afstand van de stam, maar wel zo dat u in een gebied boort waar de boom kan/wil wortelen.

 

Aandachtspunten

Let er op dat u voorkomt dat er bijvoorbeeld graspollen of stenen in het grondmonster terecht komen. Ook grof blad of takjes zo veel mogelijk uit het monster houden. Immers, u wilt een meting maken van wat er in de grond zit. Gras, takjes of blad kan invloed hebben op de uitslag van organische stof. De praktijk leert dat het niet helemaal te voorkomen is, maar het is wel een aadachtspunt! Knijp de lucht uit de plastic zak voor u hem dichtplakt/niet. Noteer bij meerdere monsters duidelijk op welk perceel u welk monster neemt. Schrijf dit op de plastic zak en geef een aanduiding die u later nog begrijpt. Voorbeeld: Kuit_Gazon_Achter  (Kuit = klant/naam, gazon = gewas, achter = achtertuin). U kunt dit ook vermelden op ons monsterformulier en dit vastnieten of meesturen met het monster. Wij zorgen dan dat het op de juiste manier bij het laboratorium verwerkt wordt. Verpak het monster in een stevig doosje als u het opstuurt!

 

De uitslag en het advies

We werken met een advies dat de voor ons belangrijke gegevens weergeeft. Dit bestaat voor een deel uit samenstelling: zand, silt, lutum, organische stof en voor een deel uit voeding: pH, calcium, N, P, K, MgO etc. De looptijd van zo'n uitslag/advies bedraagt 3 tot 4 weken. Dit is de tijd die het laboratorium nodig heeft voor de uitslag en wij om het advies te kunnen schrijven. Dit krijgt u vervolgens als pdf opgestuurd.