Fosfaat mix (beendermeel) NPK 4-20-0

Fosfaat mix is een organische fosfaatmeststof bestaand uit beendermeel en verrijkt met micro-orgaismen voor een optimale werking. Naast micro-organismen bevat de meststof een klein percentage stikstof. Het wordt toegepast op bodems waar een gebrek aan fosfaat is en/of standaard bij gazonaanleg (zowel zaaien als graszoden). Fosfaat is essentieel voor goede wortelontwikkeling, maar in de bodem vaak moeilijk opneembaar. Fosfaat mix voorkomt dit in de opstartfase zodat tekorten en gebreken worden voorkomen.


Fosfaat mix - klein.jpg

  • neemt fosfaat tekort weg
  • komt snel vrij
  • essentieel voor wortelvorming
  • verrijkt met micro-organismen


Verpakking(en):

25 kg


Dosering algemeen advies per 100 m²:

5 kg

aanleg/inzaai gazon: 3 - 5 kg


Productfolder PDF enkelvoudige meststoffen


Terug naar Meststoffen