Gazon.jpg


Fosfaat mix (beendermeel) NPK 4-20-0

Fosfaatmix is een organische fosfaatmeststof bestaand uit beendermeel en verrijkt met micro-orgaismen voor een optimale werking. Naast micro-organismen bevat de meststof een klein percentage stikstof. Het wordt toegepast op bodems waar een gebrek aan fosfaat is en/of standaard bij gazonaanleg. Fosfaat is essentieel voor goede wortelontwikkeling en wordt dus bij het inzaaien van een gazon of bij het werken met graszoden gebruikt.

Fosfaat mix - klein.jpg

  •  neemt fosfaat tekort weg
  • komt snel vrij
  • essentieel voor wortelvorming
  • verrijkt met micro-organismen

 

Verpakking(en):

25 kg

 

Dosering advies per 100 m²:

5 kg

aanleg/inzaai gazon: 3 - 5 kg

 

Productfolder PDF enkelvoudige meststoffen

 

Terug naar Meststoffen