Kieseriet 25% MgO

Een tekort aan magnesium (MgO) leidt tot snelle afbraak van bladgroen (chlorose). Het bladgroen is essentieel voor de fotosynthese! Ziet u een tekort of wilt u, bijvoorbeeld bij groenblijvende hagen, dit element extra geven dan gebruikt u Kieseriet. Het stimuleert de vorming van bladgroen en heft tekorten aan beschikbaar magnesium op. Naast magnesium bevat Kieseriet tevens een percentage zwavel (S).


Kieseriet_magnesium_kl.jpg

  • komt snel vrij en geeft diepgroene kleur
  • stimuleert aanmaak bladgroen
  • heft magnesium tekorten op
  • o.a. voor groenblijvende gewassen / hagen


Verpakking(en):

25 kg


Dosering algemeen advies:

Per 100 m²: 3 tot 5 kg per strooibeurt

Per 10 m haag: ± 0,5 kg


Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid. 


Kenniscentrum

In ons kenniscentrum delen wij informatie over inhoudsstoffen, insecten, schimmels, plagen en ziekte en andere onderwerpen.


Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  


Productblad enkelvoudige meststoffen


Terug naar Meststoffen