bloei_geel.jpg


pH-Min NPK 6-4-4 + 2 MgO

Een correcte zuurgraad (pH) van een bodem is essentieel voor gezonde planten. Een pH verhogen kan met behulp van kalk, maar een pH verlagen is een stuk moeilijker. Met pH-Min is het nu mogelijk de pH geleidelijk te verlagen. Zo kunnen zeer basische gronden met een (te) hoge pH naar beneden worden gebracht. De meststof kan ook onderhoudsmatig worden gebruikt bij zuurminnende planten. Breed inzetbaar op border en/of het gazon.

pH-Min_klein.jpg

  • correctiemeststof bij (te) hoge pH
  • geschikt voor zuurminnende planten
  • werkt tot 3 maanden door
  • stimuleert het bodemecosysteem

 

Verpakking(en):

25 kg

 

Dosering algemeen advies per 100 m²:

6 - 10 kg 

 

* correctie pH altijd o.b.v. een bodemmonsteruitslag en advies door onze adviseur

 

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid. 


Kenniscentrum

In ons kenniscentrum delen wij informatie over inhoudsstoffen, insecten, schimmels, plagen en ziekte en andere onderwerpen.


Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  


Productblad PDF

 

Terug naar Meststoffen