Inno_Pand_klein.jpg

 

T:   0183 - 509796

E:   info@innogreen.nl


Bodembiodiversiteit vergroten

(01-01-2022)

Bodembiodiversiteit vergroten


Innogreen begint 2022 met duidelijke boodschap; vergroot de biodiversiteit in de bodem.


Alle problemen met ziekten en plagen vinden hun oorsprong in de bodem en daar moeten we even een paar serieuze woorden aan wijden. Wat is er aan de hand? Iedereen snapt het beeld van dieren in een wei. Als er veel verschillende soorten aanwezig zijn dan noemen we dat een gezond stukje natuur en krijgen we de neiging het te beschermen.


Neem dat beeld nu mee de bodem in. Ook daar zit ‘vee’, alleen noemen we dat vee nu bodemleven. Bodemleven is een verzamelnaam voor al die organismen die onzichtbaar hun werk doen. Hoe meer verschillende soorten en hoe groter de aantallen des te beter dat is voor de gezondheid van die bodem. Er zijn alleen veel te weinig werkers.


Innogreen zet groot in op het vergroten en stimuleren van de diversiteit in de bodem. Er is een groot tekort aan goed personeel. Werkzaamheden lopen vertraging op of erger nog, worden niet of slecht uitgevoerd. Onder de grond is het precies zo, er is een dringend tekort aan de juiste werkers en degenen die er zijn worden ook nog eens onderbetaald. Het gevolg is een dode bodem met planten die vatbaar zijn voor ziekten en plagen! Dit moet en kan anders. Hoe? Vergroot en stimuleer het bodemleven.


Meststoffen moeten twee dingen doen. Het aanwezige bodemleven stimuleren met voeding en nieuwe werkers aanleveren door middel van micro-organismen. De producten van Innogreen zijn op beide manieren onderscheidend. Elk product bevat een afgestemd geheel van micro-organismen die een bijdrage leveren aan biodiversiteit in de bodem. Met andere woorden; de producten leveren werkers. Naast het leveren van werkers krijgen deze werkers ook een rugzakje met voedsel mee zodat ze kunnen blijven werken. Hierdoor komt de bodem tot leven en zullen ziekten en plagen veel minder vat hebben op de plant.


Door middel van korte nieuwsflitsen zullen we u regelmatig van relevante informatie voorzien om samen de biodiversiteit van de bodem te beschermen en te vergroten. Doet u mee?


Voor meer informatie neem contact op met een van onze adviseurs,


Wij wensen u een gezond en groeizaam jaar toe.