Rooddraad in het gazon

Vroeger zagen we rooddraad vooral in het voorjaar en de zomer de kop opsteken. Tegenwoordig hebben we echter het jaarrond te maken met dit probleem. Hierdoor kunnen er spontaan rossige tot rode of zelfs gele plekken in het gazon ontstaan.


Rooddraad is één van de gazonziekte, deze treedt op als het gazon een tekort heeft aan stikstof en een onevenwichtige bemesting. Rooddraad is een gebrekziekte die veel voorkomt in jonge gazons.


Wat is Rooddraad

Laetisaria fuciformis 


Rooddraad is een gebrekziekte die door een gebrek aan stikstof een schimmelziekte veroorzaakt.


Deze schimmel vestigt zich op de grassprieten, het wortelstelsel blijft onaangetast, waardoor de groei wordt verstoord.

Ook treden er verkleuringen op in het gazon veroorzaakt door de schimmel. Deze verkleuring uit zich in rode tot een meer rossige of gele plekken in het gazon.


Rooddraad herkennen


 • Roodachtige (tot gele) schimmeldraden
 • Bij temperaturen > 15 graden
 • In stikfstof arme (zand-)grond
 • Ronde plekken geel tot rood gekleurd in het gazon
 • Warme en droge zomers zorgen er tevens voor dat rooddraad de kop op steekt


Oorzaken van Rooddraad in het gazon

Zoals hiervoor al beschreven is de voornaamste oorzaak van rooddraad een tekort aan stikstof. Rooddraad ontstaat als het ware door uitputting en/of armoede van de bodem.


Daarbij speelt ook de bodemstructuur en het bodemleven een belangrijke rol. Zo zien we dat niet alleen stikstof tekort maar ook een gebrekkig bodemleven een dichtgeslagen toplaag (bijvoorbeeld als gevolg van zandgrond met fijne deeltjes) en de tempartuur samen een goede bodem vormen voor deze schimmelziekte.Hoe is rooddraad te bestrijden?

 • Begin met het beluchten van het gazon met een prikrol of beluchtingsmachine
 • Bemest het gazon met SnelMix© of bloedmeel


Producten ter bestrijding van rooddraad


Snelmix©

Samengestelde organische meststof NPK 16-3-8 + 2 MgO + 1 Fe + bacteriën

 • zorgt voor een snelle start van de groei

 • heeft een hoog stikstof percentage

 • reparatiemeststof tegen rooddraad schimmel

 • sterke/snelle groei en ontwikkeling


  Dosering: 3 -5 kg per 100 m2Voorkomen van Rooddraad

Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Niet voor niets is ons motto een goede gezonde plant begint met een gezond bodemleven en een evenwichtige bemesting.


Als de groeiomstandigheden van het gazon niet worden verbeterd dan is de kans dat de Rooddraad ieder jaar in het voorjaar weer verschijnt. Een goede aanpak voor het verbeteren van de bodemstructuur van het gazon helpt preventief mee aan het voorkomen van Rooddraad.


Hierbij kun je denken aan:

Verbeteren van het organische stofgehalte van de bodem       

2x per jaar bemesten met de GrasZó® (maart/april en juni/juli)

1x per jaar met de VaBomix 2© (oktober t/m februari)

 Ieder kwartaal het gazon beluchten