Adalia_blad - kopie.jpg


Floor bac rupsbestrijding

Floor Bac (Xentari®) effectieve bestrijding van rupsen van vlinders en motten.


Insectenbestrijdingsmiddel tegen rupsen

Floor bac (XenTari®) bied een breed spectrum aan bescherming tegen verscheidene soorten rupsen van vlinders en motten, die vraatschade aan gewassen kunnen toebrengen. Het middel is als spuitkorrel geformuleerd. Door het vreten van bespoten plantendelen raken de rupsen geïnfecteerd met de bacterie. In het darmstelsel produceert de bacterie sporen en eiwitkristallen.

Bij de afbraak van de kristallen in het basische milieu van het darmkanaal komt een toxine vrij. Dit toxine tast de darmwand aan en zorgt ervoor dat de kaakspieren van de rups verlammen, zodat deze al enkele uren na opname stopt met vreten. Geïnfecteerde rupsen bewegen traag, verkleuren en verschrompelen. Ongeveer 2 tot 5 dagen na opname van de bacterie sterven ze. Het levert geen gevaar op voor vogels die de rupsen eten.

 

Nadat de eerste vraatschade door rupsen is vastgesteld moet het middel zo snel mogelijk worden toegepast. Op dat moment zijn de rupsen nog jong en is het effect van Floor Bac® het grootst. Bestrijden in een vroeg stadium is dus een absolute noodzaak. Floor Bac® kan met de gebruikelijke apparatuur worden verspoten. Het gewas moet grondig en uniform met de spuitvloeistof worden bedekt. Om een blijvend bestrijdingseffect te krijgen, moet de behandeling één of verscheidene keren worden herhaald.  Floor Bac® heeft een zogenaamde "nawerking" van 10 dagen.  Het tijdstip om opnieuw te behandelen wordt bepaald door de activiteit van de vlinders en/of motten, de groeisnelheid van het gewas, de weersomstandigheden en de hoeveelheid licht. In openluchtteelten moet na regen worden herbehandeld. 


Toepassing Floor Bac (Xentari®)

XenTari_verpakking_kl.jpg

  • brede werking op rupsen
  • veilig voor bijen en vogels
  • contactmiddel (herhaling noodzakelijk)
  • rups sterft na 2 tot 5 dagen
  • effectief en veilig voor mens, dier en milieu
  • toegestaan conform verordening (EEG) nr 2092/91
  • toegelaten als correctiemiddel binnen het MBT

 

Let op: voor het gebruik van dit middel dient u in het bezit te zijn van een geldig spuitlicentie!

Zie ook onze seminairs voor het behalen van de jaarlijkse punten

 

Samenstelling Floor Bac 

Floor Bac is een biologisch preparaat gebaseerd op sporen van de bacterie Bacillus thuringiensis var. aizawai (Bt).


Verpakking(en):

1 kg

 

Dosering algemeen advies:

0,1% 100 gram per 100 liter water

Bespuiting na een week herhalen.

 

Aanvullende informatie toepassing Floor Bax (xentari)

Floor Bac (Xentari®) is uitsluitend toegestaan voor gebruik in openbaar groen, groente, fruit, kruiden en boomkwekerij. Voor meer specifieke informatie verwijzen wij u door naar www.ctgb.nl


Productfolder PDF

 

<< Terug naar Gewasbescherming en nuttige insecten