Zeoliet voor zavelgronden

Zeoliet humus active is een natuurlijk gesteente met bijzondere eigenschappen. Het heeft het vermogen voedingsstoffen en vocht aan zich te binden en vertraagt af te geven. Door dit langzaam aan de plant af te geven onstaat een gezondere bodem en leefomgeving voor de plant. Daarnaast werkt Zeoliet als structuurverbeteraar in de grond. Zeer geschikt als verrijking voor zavelgronden (zandgronden met een aandeel klei)!

  • Zeoliet 25 kg_kl.jpgkan water en voedingsstoffen binden
  • verbetert CEC
  • is pH neutraal
  • verbetert de structuur

Verpakking(en):

25 kg

 

Dosering advies per 100 m²:

20 - 30 kg
of  5 - 10 kg per m³

 


Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid. 


Kenniscentrum

In ons kenniscentrum delen wij informatie over inhoudsstoffen, insecten, schimmels, plagen en ziekte en andere onderwerpen.


Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  


Productfolder PDF

 

Terug naar Bodemverbeteraars en potgrond