Paddenstoel_gras.JPG


BioBodem (enting bodemleven)


Bodemverbeteraar met Micro-organismen voor een Gezonde Plantgroei


Een gezond gewas begint bij een evenwichtige en gezonde bodem. Verschillende organismen komen van nature voor in de bodem, zoals bacteriën, actinomyceten, mycorrhiza, schimmels, protozoa en regenwormen. Deze micro-organismen spelen een cruciale rol bij het handhaven van een gezonde bodemstructuur door het creëren van holtes en het afbreken van organisch materiaal.


BioBodem®, onze 100% organische bodemverbeteraar, bestaat uit deze natuurlijke micro-organismen, samen met specifieke voedingsstoffen die essentieel zijn voor hun groei en activiteit. De unieke samenstelling van BioBodem® verrijkt het bodemleven, wat resulteert in verbeterde bodemstructuur en bevorderde beworteling. Dit leidt tot een optimale lucht/waterhuishouding en bevordert de vrijgave van voedingsstoffen uit compost, humus en organische stof voor de plant.


Verscheidene factoren, waaronder de juiste pH-waarde, bodemstructuur, aanwezige voedingsstoffen, organische stofgehalte en vochtvasthoudend vermogen, spelen een rol in de effectiviteit van BioBodem®. Deze bodemverbeteraar is een fijne, goed strooibare korrel die slechts één keer per jaar hoeft te worden aangebracht. Zodra een gezond biologisch evenwicht in de bodem is bereikt, is het gebruik van BioBodem® niet langer nodig.


Toepassing BioBodem®.:

  • BioBodem_zak - klein.jpgenting bodemleven
  • gezondere en vitale planten
  • betere aanslag, dus minder inboet
  • betere opname van voedingsstoffen
  • nuttige bodemleven in een strooibare korrel


Inhoud:

Beendermeel, cacaodoppen, kalk, compost, ectomycorrhiza, endomycorrhiza, actinomyceten, bacillus spp. en andere nuttige micro-organismen. Zeewier, humuszuren, aminozuren, suikers, vitamines.


Verpakking(en):

25 kg - 10 kg

 

Toepassing en hoeveelheid

  • Verwerk de korrels zoveel mogelijk in de wortelzone.
  • Vermeng BioBodem® altijd homogeen in de grond (wortelzone van de plant/boom) voor een optimale werking!
  • Bij aanleg 10 kg per 100 m² per strooibeurt.
  • Bij aanleg plantgat 3 - 5 kg per m³.


Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid. 


Kenniscentrum

In ons kenniscentrum delen wij informatie over inhoudsstoffen, insecten, schimmels, plagen en ziekte en andere onderwerpen.


Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  Productfolder PDF

 

Terug naar Bodemverbetering en potgrond