Boring_onderzoek.jpg

 

Boorgat_water.jpg

 

 

 

 


Bodemonderzoek en advies

Een bodemonderzoek kan oplossing bieden bij problemen, denk aan: groeiachterstand, verkleuring of uitval van planten, storende lagen in de bodem of gewoon maatwerk in bemesting. Uiteraard kan het ook om een combinatie van factoren gaan. Het type onderzoek dat gewenst is verschilt per situatie. Wij denken graag met u mee en bieden meerdere mogelijkheden:


  • Onderzoek water (1 : 2)
  • Bodemonderzoek grond
  • Bodemonderzoek grond + sporen�
  • Structuuronderzoek v/d grond
  • Schimmels, Nematoden onderzoek etc.


Bodemonderzoek grond

Dit richt zich op de wortelzone van de grond (gazon en/of border). Het betekent dat we grondmonsters nemen van 10 tot 40 cm diepte, afhankelijk van het doel. Dit geeft inzicht in de voedingswaarde van de grond zoals: (N, P, K, Ca, S en MgO), organische stof, gehalte afslibbaar (kleideeltjes) en pH (zuurgraad). Bij het Bodemonderzoek grond + sporen worden ook sporenelementen meegenomen in de beoordeling.

Te gebruiken voor:

  • inzicht in voedingswaarde van de bodem
  • sturen op bemesting/bekalking
  • verhogen organische stof en/of keuze in beplanting (pH).


Uiteraard verwerken we de resultaten in een overzichtelijk adviesrapport bruikbaar voor u als vakman in de uitvoering.��

Bodemonderzoek uitgebreid

Het kan voorkomen dat er voor een groter project meer tijd genomen moet worden. Een goed onderzoek waarin inzicht wordt verkregen in de grondlagen en kwaliteit hiervan kan dan gewenst zijn. We maken dan een aantal handmatige boringen en nemen monsters. Dit soort onderzoeken voeren we uit op aanvraag. We overleggen met u wat de omvang is en kijken samen naar de beste invulling. Zo worden onnodige kosten voorkomen. Uiteraard bundelen we de bevindingen met een advies is een overzichtelijk rapport.

Te gebruiken voor:

  • (naast voeding) inzicht in storende lagen
  • inzicht in de opbouw van grondlagen

Structuuronderzoek v/d grond

Een onderzoek naar de structuur van de grond komt minder vaak voor. Het kan relevant zijn wanneer er inzicht moet zijn in de exacte granulaire samenstelling. Daarbij wordt inzichtelijk hoeveel zand, lutum, silt, stof, grind, een grond bevat en de verdeling in deeltjes grootte. Daarnaast worden het vochthoudend vermogen- en organische stofgehalte inzichtelijk.

Schimmels en/of Nematoden onderzoek

Relevant wanneer er het vermoeden is van aantasting door kwaadaardige nematoden of schimmels.

Aanvragen onderzoek

Heeft u een vraag over onze onderzoeken of wilt u een afspraak maken voor het plannen van een onderzoek? Stuur ons een mail info@innogreen.nl, er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen door ��n van onze adviseurs.Terug naar Onderzoek & Advies