Inno_Pand_klein.jpg

 

T:   0183 - 509796

E:   info@innogreen.nl


Insect van de Maand maart: De Emelt

(22-02-2024)



In de wereld van groenonderhoud is het van essentieel belang om op de hoogte te zijn van potentiële bedreigingen voor de gezondheid van gazons, en een prominente speler in deze categorie is de emelt.

Dit artikel richt zich dan ook op het verstrekken van vaktechnisch advies met specifieke aandacht voor de herkenning en bestrijding van de emelt.


Emelten in Gazons: Erkenning en Bestrijdingsmaatregelen 


Emelten, de larven van nachtvlinders, zijn vaak onzichtbare schadeposten in gazons die, ondanks hun onopvallende aanwezigheid, aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. Als hovenier of groenvoorziener is het cruciaal om deze ondergrondse gazonvernielers te herkennen en doeltreffende maatregelen te treffen voor een gezond en weelderig gazon. Hier volgt een diepgaande verkenning van de emelt, inclusief herkenningstips en strategieën voor effectieve bestrijding.


Herkenning aanwezigheid van Emelten


1. Grasbeschadiging:

Emelten staan bekend om hun vraatzuchtige activiteiten, waarbij ze de ware kunst verstaan om een gazon om te toveren naar een abstract kunstwerk. Vaak wordt gedacht dat emelten aan de wortels van het gras knagen, maar dit is niet juist. Ze knippen als het ware grasstengels af en trekken deze de bodem in. Dit resulteert in kenmerkende gaten en oneffenheden in het gazon.

 

2. Activiteitsseizoen:

Emelten zijn vooral actief in het voor- en najaar. Tijdens deze periodes is het cruciaal om extra aandacht te besteden aan mogelijke tekenen van emeltactiviteit.

 

3. Nachtelijke Waarnemingen:

Emelten zijn nachtdieren. Observatie 's nachts, eventueel met behulp van een zaklamp, kan onthullen of emelten aanwezig zijn op het gazon. Je kunt deze nachtelijk observatie ook nabootsen door een stuk donker plastic op het gazon te leggen. Hiermee wordt als het ware een nachtelijke sfeer nagebootst wat de emelten naar de oppervlakte laat komen. 

 

4. Plaagindicatoren:

Ook de aanwezigheid van mollen of vogels die actief jagen op emelten kan een indicator zijn van een emeltenplaag.


5. Voorkeursplekken 

Anders dan de engerlingen, die een voorkeur heeft voor lichtere en warmere droge zandgronden, maakt het de emelt niet veel uit waar hij vertoeft.


6. Soorten en maten

Wist je dat emelten in verschillende maten en kleuren komen? Van kleine, mollige exemplaren tot grote, imposante larvenVeel soorten leven van dood organisch materiaal, mossen of algen en vervullen daarbij weer een belangrijke functie in de recycling van voedingstoffen. 


Emelten bestrijden


1. Biologische Bestrijding:

Kies voor biologische bestrijding door het introduceren van natuurlijke vijanden zoals aaltjes. Het parasitaire aaltje Carpocapsae system is de biologische manier om deze plaag te bestrijden. Het aaltje dringt de emelt binnen en zet daar een dodelijke bacterie af. Hierdoor sterft het insect en stopt de plaag. In de koudere maanden wanneer bestrijding met aaltjes niet mogelijk kan E-mix als hulpmiddel dienen om schade te beperken. 


2. Grondverbetering:

Verbeter de bodemstructuur en drainage om de voorwaarden voor emelten minder gunstig te maken. Goed doorlatende grond vermindert de aantrekkelijkheid voor het leggen van eitjes.

 

3. Preventieve Behandelingen:

Overweeg het gebruik van preventieve bestrijdingsmiddelen die gericht zijn op emelten tijdens de actieve seizoenen. Dit kan ook weer met de E-mix

 

4. Grasverzorging:

 Houd het gazon gezond door regelmatig te bemesten met GrasZó of RoboGazon mix en te beluchten. Sterk en gezond gras kan beter omgaan met emeltenaanvallen en andere plagen en ziekte.

 

Het herkennen en effectief bestrijden van emelten vereist een combinatie van monitoring, preventieve maatregelen en, indien nodig, gerichte interventies. Door proactief te handelen, kunnen hoveniers en groenvoorzieners bijdragen aan het behoud van gezonde gazons en het minimaliseren van de impact van deze ondergrondse gazonvernielers.


Maar ook andere technieken worden onderzocht en getest. Neem dus zeker contact op met één van onze adviseurs wanneer je af wilt van emelten.


Kenniscentrum

In ons kenniscentrum delen wij informatie over inhoudsstoffen, insecten, schimmels, plagen en ziekte en andere onderwerpen.


Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.